Monika Lankes, Werke 2018

Thumbnail Image Table
1 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Leinwand 120 x 120 x 3,8 cm
2 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
3 o.T. 2018 Acryl u. Tusche auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
4 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Leinwand 120 x 120 cm x 3,8 cm
5 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
6 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
7 o.T. 2018 Acryl, Oel und Tusche auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
8 o.T. Acryl und Oelkreide auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
9 o.T. 2018 Acryl und Graphit auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
10 o.T. 2018 Acryl auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
11 o.T. 2018 Acryl auf Leinwand 120 x 120 x 3,8 cm
12 o.T. 2018 Acryl auf Leinwand 100 x 100 x 4,5 cm
13 o.T. 2018 Tusche und Acryl auf Papier 50 x 70 cm
14 o.T. 2018 Tusche und Acryl auf Papier 50 x 70 cm
15 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Papier 50 x 70 cm
16 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Papier 50 x 70 cm
17 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Papier 34 x 48 cm
18 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Papier 34 x 48 cm
19 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Papier 22 x 32 cm
20 o.T. 2018 Acryl und Tusche auf Papier 22 x 32 cm
21 o.T. 2018 Tusche auf Papier 70 x 50 cm
22 o.T. 2018 Tusche auf Papier 50 x 70 cm
23 o.T. 2018 Tusche auf Papier 70 x 50 cm
24 o.T. 2018 Tusche auf Papier 70 x 50 cm
Seiten:     1